ANMÄLAN 2018

Fält märkta med * måste vara ifyllda!

Företagsnamn:

Namn: *

Mobil: *

E-post: *

Beskriv kort din verksamhet:

Medtager 3x3 m montertält:

Behöver EL:

Har matvagn som är kvm stor

Varit med förr?

Upplev Vallentuna-företag?

Har du frågor? Skriv här:

Din bokning är inte garanterad förrän betalning är mottagen på plusgiro 65 42 67-4


 

 

 

 

 

INFO-LÄNK